Проучване и анализ на конкуренти и пазар (бранш)

Проучване и анализ на конкуренти и пазар (бранш) е интернет уеб услуга, която предоставя информация за преки конкуренти (какви технологии, техники и стратегии използват) и съответния пазар (бранш) като цяло. Получената информация се използва за планиране на структурата на уеб сайт, изготвяне на задание за изработка на сайт и за стратегия за развитие и популяризация на уеб сайт, което може да включва оптимизация на сайт.

Анализ на конкуренти и цялостна конкуренция (онлайн в Интернет, локална или национална)

Анализ на конкурентите започва с изследване на най-големите и известни конкуренти. Тези, които са постигнали нещо досега или дори са успели да наложат монопол, са тези фирми, от които трябва да се учим и да взимаме идеи за развитие. Изследват се техните практики за присъствие в Интернет, популяризация и реклама на уеб сайт, продукти, услуги, марка (бранд) и др.

Изследват се и фирми, класиращи се добре по подходящи ключови думи и фрази. Когато това са различни фирми от най-известните, техните стратегии и практики за оптимизация са още по-привлекателни, защото обикновено струват по-малко средства, т.е. на по-ниска цена.

Анализът на конкуренцията може да е нужно да се направи само за онлайн конкуренти (напр. за SEO оптимизацията на сайтове), за локална конкуренция (в даден район или населено място), или национална конкуренция (най-добрите в бранша за дадена държава). Този анализ помага да поставите правилните цели – къде ви е мястото в първите месеци и къде искате да достигнете в следващите 1-3 години.

Проучване и анализ на пазар и бранш

Проучване и анализ на пазар и бранш е следствие от пълен анализ на конкурентите (най-значимите от цялата налична конкуренция). Обобщават се всички данни за бранша – какви услуги и продукти се предлагат, какво е търсенето, какви търговски практики се използват и т.н. Пазарът е търсенето и предлагането, така че всички тези данни помагат да се изготви структура на уеб сайт, който да бъде по-полезен за потенциалните клиенти, спрямо уеб сайтовете на конкурентите.

Това проучване е част от етапът по планиране на уеб сайт и повишава ефективността му с между 10 и 80%. Ако я пропуснете, може да се насочите в грешна посока и да влагате пари за излишни цели.

Проучването на различните видове браншове ви дава реална представа какво се предлага, какво се търси и какво ви е нужно да постигнете. Можете да вземете много идеи от вече стартиралите бизнес, подобен на вашия, и най-вече може да си спестите грешки, които другите са допуснали! Нашият уеб сайт също започна по този начин – с проучване и анализ на конкурентите, на целия пазар и на предлаганите услуги и цени, и ето че днес ние сме по-конкурентни от над 95% от пазара, благодарение на нашите принципи!

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/competitors