Анализ на съществуващ уеб сайт

Анализ на съществуващ уеб сайт е анализ на резултатите (статистиката) и корекции в популяризацията и оптимизацията на сайт. Прави се при спешни случаи (когато има драстичен спад в очакваните посещения и записвания) или периодично – на няколко седмици, месеци и т.н. Анализът на сайт е обратната връзка, която потвърждава дали вашият сайт се е насочил в правилната посока или се отдалечава от добрите практики.

Когато статистиката на уеб сайта и резултатите не са удовлетворяващи или има какво допълнително да се оптимизира, коригира или просто да се наблегне на определена точка от стратегията за развитие на сайта, то това трябва да се направи и след няколко седмици да се проследи статистиката и измерят резултатите от това действие.

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/analiz-sait