Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт

Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт – подобрение на задание на уеб сайт, следене на целия работен процес по изработка на уеб сайт, анализ на разходите за изработка и поддръжка на уеб сайт. Всички тези дейности и услуги могат да бъдат включени под формата на цялостна консултация за вашите уеб сайтове и проекти.

Целта на тази консултация е да получите експертно мнение дали планирания от вас проект ще бъде качествено реализиран от избрания от вас изпълнител, така че да бъде ефективен – т.е. вложените инвестиции да имат отлична и скорошна възвръщаемост. Управлението на процеса по изработка на уеб сайт можете да сравните с работата на строителния надзор, който проверява работата на строител – изпълнител.

Етапи на консултация за изработка на уеб сайт

Етапи на консултация за изработка на уеб сайт:

  • Свръзвате се с нас и ни запознавате с вашия проект – уеб сайт, онлайн магазин, CRM/ERP система или специфичен проект.
  • Ние ще ви отговорим дали можем да поемем управление, надзор и контрол на качеството на вашия проект, ще договорим цена и ще сключим договор.
  • Ще предложим подобрения в заданието за изработка на уеб сайт или интернет приложение. Нашите препоръки трябва да се включат като изискване в договора с фирмата изпълнител на уеб сайт или интернет приложение.
  • Заедно ще направим среща (ако е нужно) или вие ще ни представите на изпълнителя, за да сме оторизирани да получаваме информация от тях и да им изпращаме резултати от наши тестове.
  • Ще съдействаме с опит и препоръки по време на изработка на уеб сайта, когато има няколко възможности за реализация на определен елемент.
  • Ще направим подробни тестове, за да сме сигурни в изпълнението на заложените изисквания в договора.
  • Ще прегледаме сорс кода и генерирания код, за да се осигури подходящи условия за SEO/СЕО оптимизация на сайт за търсачки.

Етапи на консултация за поддръжка на уеб сайт

След изработка на уеб сайта, можем да предложим техническа поддръжка и управление на съдържанието на уеб сайта, СЕО оптимизация на сайт за търсачки или само консултация за поддръжка на уеб сайт. Така ще си осигурите разумна цена на техническа поддръжка, качествено въвеждане на съдържание, снимки и др.

 

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/consulting