Поддръжка уеб сайт. Управление на сайт. Цени

Поддръжка уеб сайт е етап от цялостно интернет представяне на даден бизнес. Етапът включва управление, развитие и популяризиране на изработен/съществуващ сайт, т.е. осигуряване на посещения от целевата аудитория на вече изработен уеб сайт. Цена на поддръжка на сайт зависи от много на брой индивидуални параметри.

Всички знаят, че красивите изискани жени, имат нужда от сериозна поддръжка (фитнес, кремове, процедури…)! Един уеб сайт има нужда от няколко типа поддръжка, които ще разгледаме в детайли.

Важно е да отбележим, че планиране развитието/популяризацията на уеб сайт е добре да се направи преди изработка уеб сайт, защото за изпълнение на дадени цели, понякога е нужно повече съдържание в сайта – повече текстове, снимки, видео и други елементи. Съответно, ако планирането на сайт се прави след като уеб сайтът е разработен, това може да доведе до нуждата от изработка на допълнителни секции/модули в сайта, преработка на цели секции или в най-лошия случай – до преработка на целия уеб сайт, което е нов сайт, защото най-често по-евтино е да се направи нов сайт, вместо да се преправя вече готов сайт на друга уеб агенция или фирма за сайтове.

В крайна сметка, най-важното е изпълнение на заложените цели – на достъпна цена. Това ние наричаме ефективен уеб сайт и съответно ефективна поддръжка на уеб сайт.

Поддръжка уеб сайт и популяризация на сайт – етапи

Поддръжка на уеб сайт включва в себе си много на брой етапи, индивидуални за всеки проект, според целите на проекта:

 • планиране популяризацията/развитието на сайт – идея, цели, стратегии за СЕО оптимизация (SEO – ключови думи и фрази), маркетинг и реклама (за изпълнение на целите)
 • техническа поддръжка на уеб сайт – осигурява работата на сайта под различни устройства и браузъри, и работата на хостинг сървър.
 • цялостна или частична поддръжка на съдържанието на уеб сайт (писане на ново и редактиране на съществуващо съдържание на сайт)
 • преработка на съществуващи функционалности или разработка на нови секции
 • СЕО оптимизация (SEO оптимизация) по определена стратегия
 • маркетинг и реклама по определена стратегия, определен бюджет и наблюдаване на резултатите/възвръщаемостта на кампанията.

Трябва да отбележим, че не може да се предостави гаранция, че използването на СЕО оптимизация или определена маркетинг рекламна кампания с кратък срок ще даде точно определени резултати. Никой няма да ви предложи „money-back“ гаранция за това. Има определени предварителни очаквания, но едва след стартиране на кампанията, може да се наблюдават и [измерят резултатите на маркетинг кампания], и съответно да се направят корекции за подобряване на [възвръщаемостта от рекламната кампания].

Поддръжка уеб сайт и популяризация – цели и етапи

Поддръжка уеб сайт и популяризация е един от етапите на цялостното бизнес представяне в Интернет и изпълнението на поставените цели. В зависимост от целите, най-подходящото време за започването на този етап е още преди изработка на уеб сайт. Така ще може да се направи качествено планиране и проучване на конкурентите, ще се разработи стратегия за развитие и спецификация на уеб сайт. Когато разгледаме макро целите, можем да различим следните етапи:

 • Планиране на уеб сайт – целите определят всичко в сайта: допълнително съдържание, уникални секции и функционалности…, което определя цената на сайта!
 • Изработка на уеб сайт – според разработената стратегия и спецификация на уеб сайта в етап планиране на сайт.
 • Техническа поддръжка на уеб сайт – осигурява работата на сайта под различни устройства и браузъри, както и работата на хостинг сървъра за 99.9% ъптайм.
 • Популяризиране на сайта – включва начално популяризиране, СЕО оптимизация (SEO – Search Engine Optimization), маркетинг и реклама, кампании.
 • Подобряване на уеб сайта – след предложения на посетители и след анализиране на статистиката – може да включва дизайн промени, програмиране на нови функционалности и др.

Тази картинка ще представи визуално етапът за изработка на уеб сайт като част от процеса по изпълнение на целите:
Изработка на уеб сайт - цели и етапи

Най-важното в случая е, че етап „Популяризиране на сайта“ не е еднократна дейност! В зависимост от целите, възможно е да е нужна ежемесечна, ежеседмична или дори ежедневна работа за привличане на посещения в сайта (с директна реклама или по друг начин). В резултат ще получите по-добра възвръщаемост на вложените средства, напр. от 500лв. за реклама ще изкарвате 1800лв. и повече. Ако от 500лв. да изкарвате 700лв., рискът е по-голям от печалбата и може дори да не успеете да издържате фирмата си без да повишите коефициента на печалбата!

Техническа поддръжка на уеб сайт

Техническа поддръжка на уеб сайт е дейност, която осигурява функционално работещ уеб сайт и хостинг сървър, под различните браузъри и устройства (мобилни телефони, таблети, лаптопи, десктоп компютри с малки и големи монитори и др.). Интернет уеб агенция Градивните предоставя 3-5 години гаранция на изработени от нас уеб сайтове.

Често се налага да поддържаме уеб сайтове, изработени от други интернет агенции и фирми. Това е напълно нормална практика и в повечето случаи успяваме да осъществим на 100% изискванията на клиентите на приемлива цена. Има изключения, когато е трудно да осъществим изискванията на нормална цена и тогава клиента трябва да вземе решение дали да продължи да използва стария си сайт „без промяна във функционалността“ или да вземе решение за изработка на нов сайт, който ще му позволи да има всички функционалности на нормална цена (вкл. бъдещи секции/функционалности като допълнения към сайта).

Ако имате уеб сайт и не сте напълно доволни от предоставяната поддръжка, можете да се свържете с нас за получаване на оферта за поддръжка на уеб сайт.

Поддръжка съдържание на уеб сайт и популяризация – общи насоки

Поддръжката на съдържанието на уеб сайт (текстове, снимки, видео, документи и др.) и популяризацията на уеб сайт са силно взаимно свързани дейности. Нека илюстрираме това със следния практически пример:

В общия случай, вашата фирма предоставя услуги или продава продукти. Във вашия сайт публикувате нов продукт (това е услугата поддръжка на съдържанието, което можете да изпълнявате самостоятелно).

На първо място е добре да се „SEO оптимизират текстовете на заглавието и описанието на продукта“, така че максимално добре и подробно да описват продукта и да се използват тези думи, които евентуални клиенти биха потърсили. Когато е възможно, трябва да има една или повече снимки на продукта.

Когато продукта е представен добре и е извършена SEO оптимизация на неговата страница, тази страница трябва да се популяризира. Един от вариантите е платена реклама, при което хора, интересуващи се от такъв тип продукти, ще посетят вашия уеб сайт, за да разгледат продукта.

Освен платената реклама, може да се продължи с Off-site SEO оптимизация, като се публикува този продукт в чужди сайтове, социални мрежи и различни рекламни мрежи. Тази част действа по два начина:
– като SEO оптимизация, при което спомага продукта да излиза в търсачките по-напред и да привлича потенциални клиенти безплатно* (* безплатно, като не се смята сумата за SEO оптимизация, която се заплаща, ако друга фирма прави оптимизацията вместо вас);
– като директна безплатна реклама, ако сайта се посети през социална мрежа или друг чужд сайт, в който популяризирате продукта си…

Както виждате съдържанието, СЕО оптимизацията, безплатна или платена реклама и целия маркетинг план на уеб сайт, са силно обвързани помежду си, поради което сме ги обединили под общото название поддръжка на уеб сайт, за да не се налага да научавате всички интернет термини за уеб сайта.

Най-често посетителите на тази страница търсят: поддръжка сайт цена, поддръжка уеб сайт, популяризация уеб сайт цена, популяризация, подръжка саит, управление и развитие на сайтове, web site, уебсайт, poddryvka, poddrajka.

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/poddrajka-sait