Работен процес – Как работим и етапи на работа

Интернет агенция Градивните е специализирана в разработка и изработка на уеб сайтове и поддръжката на сайтове, онлайн магазини и уеб приложения. В процеса на работа трябва да осъществим дейности като: контакт с вас, договаряне на функционалност, графичен и уеб дизайн, плащане за целия проект или няколко частични плащания, обучение, предаване на уеб сайта за въвеждане на съдържание и др.

Работен процес – етапи

В ежедневната ни дейност следваме следната последователност на работа:

 • Контакт с клиента – Клиентът е научил за нас и се свръзва за допълнителна информация.
  За да бъдем полезни, имаме нужда да опишете максимално подробно каква е вашата идея, имате ли точна представа какво искате и имате ли нужда от допълнителни съвети за реализация на идеята. Най-важни са вашите цели, подредени по приоритет.
 • Оферта – След запознаване с целите и предмета на проекта, можем да изготвим ценова оферта за уеб сайт или уеб услуги.
  Когато уеб приложението е нестандартно, можем да имаме нужда от повече време, за оценка от старши програмист.
 • Подписване на договор – Когато приемете изготвената оферта, проекта се разписва максимално подробно и се подписва договор. Всички изисквания трябва да са разписани. Ако проектът е сложен, най-добре ние да изготвим подробно задание за изработка на сайт, а вие да го проверите и потвърдите.
 • Започване работа по проекта – Обикновено започваме работа по проект преди или след заплащане (частично етапно плащане или цялата сума накуп). Ако е голям проекта – разделяме го на части и очакваме няколко частични плащания.
 • При неплащане от ваша страна, проектът първоначално се замразява във времето, а впоследствие се отменя/анулира напълно, съгласно договора. Досега изплатени суми се възстановяват (изцяло или частично) съгласно договора или по допълнителна договорка. Пари за неизвършена работа не задържаме!
 • По време на етап от работата, можем да поискаме да изпратите текстови, графични, видео, медийни и др. материали за уеб сайт или уеб приложение. Трябва да притежавате авторски права над тези материали.
 • Когато достигнем края на даден етап (или крайния етап за малки проекти), предоставяме на клиента: графичен уеб дизайн, план-стратегия за популяризация и СЕО оптимизация или разработен уеб сайт… съответно за преглед/одобрение и тестове с попълване на съдържание.
 • След преглед от клиента, съответния етап бива приет или има списък с корекции, нужни за преработка. Когато това е направено и етапът бъде приет, клиента прави следващо плащане и ние продължаваме работа до последния етап.
 • Правим обучение, ако такова е нужно на този етап.
 • Ако по време на работа решите да се откажете от проекта, то договорът може да бъде анулиран по взаимно съгласие и съгласно клаузите в него. Изплатени пари се връщат в цял размер, когато се отнасят за несвършена (незапочната) работа. Пари за неизвършена работа не задържаме!

Обикновено когато завършим успешно работния процес по разработка на уеб сайт, се договарят следващите стъпки:

Работен процес и договор

Нашият работен процес е изготвен с цел да са предпазени двете страни от възможни злоупотреби и едновременно с това е оптимизиран/ефективен, с цел минимална загуба на време от наша и ваша страна, което пести пари.

При подписване на договор, в него могат да са указани етапите от работния процес. Ако желаете процесът да протече по различен начин, това може да стане по договорка между страните. Ако това въвлича повече време от наша страна, напълно възможно е да дискутираме заплащането на допълнителното време, до постигане на взаимно изгодна договорка за етапите и цените.

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/working-process