Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI

Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI (Return on investment) е уеб услуга, която повишава ефективността на вашето представяне в Интернет. За го обясним по-просто – целта е при едни и същи инвестиции, възвръщаемостта да е по-висока!

Преди да продължим нататък, трябва да сме напълно ясни – възвръщаемостта на инвестицията ROI се пресмята лесно, но се измерва трудно! Какво означава това(?) – четете надолу.

Възвръщаемост на инвестициите ROI

Възвръщаемост на инвестициите (ROI – Return on investment) е коефициент (показател), който указва каква е възвръщаемостта на направени инвестиции за определен период. Това е най-важния показател/параметър на един дигитален маркетинг канал за интернет реклама. Прилага се за дигитален интернет маркетинг, PPC и други видове реклама, социален маркетинг и популяризация. Представя се в проценти.

Възвръщаемост на инвестициите ROI – изчисляване/пресмятане

Както писахме, възвръщаемостта на инвестицията ROI се изчислява (пресмята) сравнително лесно, но се измерва трудно!Представя се в проценти и може да бъде какво положителен (на печалба сте от този дигитален канал), така и отрицателен (на загуба сте от този дигитален канал).

Нека започнем с изчисляване/пресмятане на коефициент (показател) за възвръщаемост на инвестиции ROI, използвайки следната формула:

ROI (%) = [ (печалба) / (инвестиция) ] * 100

Печалбата може да се пресмята по няколко начина, отчитайки всички данъци и такси, приспадайки разходи за издръжка на фирмата, разпределяйки се измежду всички маркетинг и рекламни канали (дигитални и офлайн) и др. Предлагаме ви обаче да използвате по-лесен метод, поне за начало:

(печалба) = (приходи – инвестиция)

В този случай възвръщаемостта ROI става:

ROI (%) = [ (приходи – инвестиция) / (инвестиция) ] * 100

Това е най-лесния метод за изчисляване и пресмятане на ROI коефициента на възвръщаемостта на известициите. Трудното в случая е да определите колко са приходите, когато използвате повече от един маркетинг канал за реклама (дигитален интернет канал или стандартна офлайн реклама).

Възвръщаемост на инвестициите ROI – измерване

Измерването на възвръщаемост на инвестициите ROI е трудно и съдържа грешка в над 99% от всички измервания. Както вече установихме при изчислението на ROI, определянето на приходите от един канал е най-трудната дейност.

Нека разгледаме единственият случай, в който можем да постигнем висока точност на измерване:нова, непозната фирма, която предлага продукти или услуги чрез един единствен канал за реклама (няма значение типа/вида реклама).

При този полу-идеален случай, ако за един месец вложим напр. 600лв. за реклама и в резултат получим продажби за 1700лв., нека пресметнем ROI възвръщаемостта на инвестициите:

ROI (%) = [ (приходи – инвестиция) / (инвестиция) ] * 100 = [ (1700–600) / 600 ] * 100 = (1100/600) * 100 = 183.33%

Получихме една отлична стойност за възвръщаемост ROI – 183%, за един месец. Понеже сме използвали само един канал, тази стойност е сравнително точна, но реално – има шанс да е неточна! Защо?

Защото при една реклама, вие плащате днес, а правите продажби днес или в следващи дни, седмици и месеци… Така може да се получат продажби след седмици и месеци, от стари рекламни канали, или дори без да рекламирате в момента. Обикновено това намалява резултатът за първия месец и може да увеличи резултатите за следващите месеци, което внася грешка в стойностите. Тази грешка от разминаване на реклама и продажби във времето, може да бъде с огромни размери – дори над 50% изкривяване на резултата, в зависимост от спецификата на вашия бизнес. За да се намали влиянието на разминаването във времето, обикновено една кампания се прави достатъчно дълго време (месеци), а измерването и отчитането започват да се следят на по-малки периоди (седмици или месец/и).

Сега да се върнем към реалността с реален пример: фирма, която има много рекламни канали, по изработена маркетинг стратегия за популяризация онлайн и офлайн. Рекламните канали могат да са наистина много – ТВ реклама, радио реклама, изработка на уеб сайт с цел брандиране и контакт с клиенти, СЕО оптимизация на уеб сайт, платена реклама в Google и други търсачки (PPC – pay-per-click/плати на клик), реклама с банери по различни сайтове, форуми и др.

Как ще разберете кой клиент как е научил за вас? Може дори няколко реклами, по различни канали да са достигнали до един клиент. Как ви се вижда? Трудно, дори невъзможно за измерване, без да има голяма грешка във всеки един канал!?!

Да, точно такава е истината – много трудно се измерва възвръщаемостта ROI, важното в случая е да се следят продажби, да се спират определени канали и да се добавят нови рекламни канали, така че в крайна сметка да се изследва кой канал дава най-добра възвръщаемост, за да се инвестират повече средства и усилия в най-доходоносните и възвръщаеми канали.

Уеб сайт и възвръщаемост ROI

Уеб сайтът понякога е само визитка в интернет, но това е рядко явление. Изработката на уеб сайт обикновено има съвсем друга цел – популяризация, реклама, брандиране и онлайн репутация. Цената на такъв уеб сайт е много по-висока от сайт-визитка, затова важна е възвръщаемостта на инвестицията ROI. Много често заедно с уеб сайта има и изискване за СЕО оптимизация, с цел получване на трафик от търсачките и Google и преобразуването на посетители в клиенти, наречено CRO оптимизация.

Възвръщамостта ROI обикновено се измерва по рекламни канали, като обикновено уеб сайта не се включва като „инвестиция“, с цел опростяване на сметките. Въпреки това, целта на един уеб сайт е да спомогне за възвръщаемостта на инвестициите – инвестициите за изработка и поддръжка на сайт, СЕО оптимизация, интернет маркетинг и реклама и т.н.

Уеб дизайнът на уеб сайт е пряко свързан с възвръщаемостта на инвестициите. Уникален дизайн пък е брандиране. Добрата използваемост на сайт помага на повече посетители да поръчат продукт или услуга. Това са елементи на оптимизация на превръщането CRO.

CRO оптимизация за висок ROI

CRO оптимизация, известна още като оптимизация на превръщането/превръщанията (превръщане от посетители на сайт в клиенти на фирмата), е уеб услуга, която подобрява възвръщаемостта на инвестициите ROI. CRO съкращението означава Conversion rate optimization, термин в маркетинга и рекламата на сайтове и фирми. Нарича се понякога „конверсия“ или „оптимизация на конверсия

CRO оптимизацията подобрява броя на клиентите при запазване на постоянен брой посещения в уеб сайт, което повишавава възвръщаемостта на инвестицията (ROI), съответно повишава печалбата.

Оптимизация на превръщанията/превръщането не води трафик към изработен уеб сайт! Това се осигурява с други методи за популяризация и реклама, платени или безплатни. Колкото повече методи за трафик към уеб сайта използвате, толкова ефекта от оптимизацията на превръщането CRO се увеличава в пъти – *умножава се по броя на маркетинг каналите за трафик! *Умножава се, ако се допусне, че всички канали водят еднакъв трафик към сайта, в противен случай се изчислява с по-сложна формула!

SEO оптимизация на сайт и възвръщаемост ROI

SEO оптимизация на сайт е дигитален канал за популяризация и реклама, което позволява сравнително точно измерване на възвръщаемостта ROI на инвестициите. Под „точно“ всъщност имаме предвид – не много точно, но по-точно в сравнение други дигитални канали!

Оптимизацията на сайтове е интересен канал, поради факта, че ако не стане нещо извъредно (напр. пускане на нов алгоритъм на Гугъл), тя не се спира, а продължава да води нови посещения към уеб сайта. Това е нещо, в което си струва да се инвестира дългосрочно, всъщност потенциалът за високи продажби е огромен за определени бизнеси и най-вече за онлайн магазини, които работят нон-стоп – 24 часа, 7 дни в седмицата и 365 дни в годината!

Най-важното за СЕО оптимизацията е това, че трябва да се прави според правилата – т.нар. White Hat SEO. Това ще ви предпази от наказания и този канал ще може да ви носи ползи дългосрочно, разбира се – на съответната цена за SEO оптимизация (обикновено като месечна такса).

Най-често посетителите на тази страница търсят: възвръщаемост на инвестиции, ROI, return on investments, възвръщаемост roi, seo roi, cro seo.

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/hymgx5