Оптимизация на превръщането (CRO) е по-важна от SEO оптимизация за ROI (възвръщаемост на инвестициите)

Оптимизация на превръщането (CRO оптимизацията) (превръщане от посетител на сайт, в клиент на фирмата) може да е по-важна от SEO оптимизация на сайт за повишаване на ROI (възвръщаемост на инвестициите – Return on investment). Важността на оптимизацията на превръщането CRO зависи от вашия конкретен бизнес, начинът ви да привличате клиенти и какво продавате – продукти или услуги. Нарича се още конверсия…

SEO/СЕО оптимизация на сайт

SEO/СЕО оптимизация на уеб сайт е гореща тема в последните години и се очаква да бъде още по-гореща в следващите години. Целта при СЕО оптимизацията (SEO – Search Engine Optimization) е един уеб сайт да се класира по-добре при търсене в търсачките и най-вече в Google. Когато това се постигне, оптимизаният уеб сайт ще получава много повече посещения, с което клиентите се увеличават.

Обикновено се влагат време и пари за направата на СЕО оптимизация – наемат се служители да пишат новини, да комуникират с потенциални клиенти в социалните мрежи и Facebook. Повечето мениджъри усещат реални ползи от оптимизацията на сайта си и с това спират… дотам. Те не се досещат за CRO.

Оптимизация на превръщането (CRO)

CRO оптимизация е оптимизация на превръщането/превръщанията (превръщане на посетители на сайт в клиенти на фирмата). CRO съкращението означава Conversion rate optimization, поради което не рядко се нарича на български език като „конверсия“ или „CRO оптимизация на конверсия„. CRO оптимизацията подобрява броя на клиентите от един и същи брой посещения, което повишавава възвръщаемостта на инвестицията (ROI) и съответно печалбата.

Ако още не е станало ясно, нека го напишем по друг начин:

 • CRO оптимизация повишава възвръщаемостта ROI от всички видове интернет маркетинг канали!
 • CRO оптимизация на сайт не е заместител на SEO оптимизация!
 • CRO оптимизацията повишава ползата от SEO оптимизация и я прави по-печеливша!
 • CRO оптимизацията повишава ползата от PPC (плащане на клик) реклама и я прави по-печеливша! Това позволява рекламирането и в по-слабо таргетирани аудитории, защото въпреки всичко се привличат нови клиенти.
 • CRO оптимизацията прави социалния маркетинг по-печеливш! Трафикът от социалните мрежи може да е огромен, вместо да имате 3-ма клиенти, защо да нямате 6-ма, при същия бюджет?
 • CRO оптимизацията прави възможно използването на непопулярни методи и подходи за маркетинг, които досега са били само разход и не генерират достатъчна печалба. А това са нови възможности, нови клиенти, нови продажби!
 • CRO оптимизация на сайт се изплаща най-бързо, когато вече имате генериран трафик към сайта!
 • CRO оптимизация на сайт прави по-печеливш целия трафик на уеб сайта! Няма значение дали трафика се генерира от платен канал или не.
 • CRO оптимизация на сайт е най-ефективната оптимизация за привличане на клиенти! Прави се веднъж, с което всички следващи посетители използват направеното, без да се плаща на клик или с месечна такса.

Оптимизацията на превръщането (CRO) е много полезна за всеки оптимизиран уеб сайт! СЕО оптимизацията от своя страна е само един маркетинг канал за реклама, който повишава трафика към изработения уеб сайт. Други методи за маркетинг, вкл. социален маркетинг също са от полза – за осигуряване на трафик за сайта. В крайна сметка, каквито и инвестиции да се правят (време, усилия и пари), това се измерва с коефициента за възвръщаемост на инвестициите (ROI).

Възвръщаемост на инвестициите (ROI)

Възвръщаемост на инвестициите (ROI – Return on investment) е най-важния параметър за един платен маркетинг канал за реклама – указва дали сме възвърнали направените инвестиции/разходи за реклама, социален маркетинг и популяризация, и колко е печалбата (положителен) или загубата (отрицателен) от този канал. Представя се в проценти и се пресмята по следната проста формула:

ROI = [ (печалба) / (инвестиция) ] * 100

Печалбата може да се пресмята по няколко начина, отчитайки всички данъци и такси, приспадайки разходи за издръжка на фирмата и др., но нека вземем по-лесен метод:

(печалба) = (приходи – инвестиция)

В този случай възвръщаемостта ROI става:

ROI = [ (приходи – инвестиция) / (инвестиция) ] * 100

Възвръщаемост на инвестициите (ROI) при CRO и SEO оптимизация

Нека сега пресметнем (изчислим) ROI в един реален пример за SEO оптимизация на интернет уеб агенция за сайтове от последния месец:

Влагаме 800лв. на месец за SEO оптимизация по определена ключова дума.

Получаваме 2300лв. приходи от извършени уеб услуги за графичен и уеб дизайн и изработка и поддръжка на сайтове, услуги само от канала за извършената SEO оптимизация.

ROI = [ (приходи – инвестиция) / (инвестиция) ] * 100 = [ (2300–800) / 800 ] * 100 = (1500/800) * 100 = 187.5%

ROI 187% за един месец е отлична възвръщаемост на вложените средства за инвестиция! Забележете, че периодът е само 1 месец – не чакаме с години и не рискуваме особено много!

Ако към SEO оптимизацията на сайт се приложи CRO оптимизация на превръщането, ефектът се повишава! При това, парите се възвръщат най-бързо – с всяка следваща реклама, само от подобрената ефективност. CRO оптимизация на превръщането не е достатъчно ефективна само при краткосрочни цели на уеб сайт, но дори в този случай, ако трафика е голям – пак би имало полза за печалбите.

Забележка: Това е само пример. За вашият бранш, разходите и печалбата ще бъдат различни! Свържете се с нас, ако имате конкретни въпроси за ROI възвръщаемостта при онлайн маркетинг, интернет реклама и SEO оптимизация. Предлагаме анализ на браншовете и планиране на стратегии за маркетинг – уеб услуги, които ще повишат ROI.

Оптимизация на превръщането (CRO) и ROI за маркетинг канали за трафик

Нека използваме примера за повишена възвръщаемост ROI в SEO оптимизацията, когато се използва CRO оптимизация. Сега да допуснем, че освен SEO оптимизация, ние използваме още PPC рекламен канал, банерна реклама, радио реклама и други канали.

С прилагане на CRO оптимизацията, повишението във възвръщаемостта ще се отрази на всеки един канал – т.е. ако имате 5 канала за трафик към сайт и само хипотетично допуснем, че те имат еднакво количество трафик към уеб сайта – по 20%…, тогава ако постигнете поне 20-70% увеличение, брагодарение на CRO оптимизацията – това ще се отрази със същия процент за всички канали за трафик и съответно върху броя клиенти и реализираните продажби и печалби!!

Така че CRO оптимизацията за превръщане на посетителите в клиенти (или продажби) на фирмата може да се нарече още множител на продажбите, клиентите и печалбата!

Как се прави оптимизация на превръщането (CRO)?

Вече знаете, че имате полза и нужда от оптимизация на превръщането CRO. Въпросът е как се прави оптимизация на превръщането (CRO)?

 • изследва се пътят на потребителите от влизането им в уеб сайта или в лендинг страница. След това този път се анализира и оптимизира. Това може да включва промяна в графичния интерфейс и дизайна на целия уеб сайт или на отделни страници и секции. Важно е да се изследва кои елементи привличат потребителя, къде гледа, клика или тъчва. Уеб дизайнът обаче е уникален и не може да се оцени еднозначно – дизайнът зависи от предпочитанията на аудиторията.
 • Работи се върху улесняването на потребителите, удобство за работа и това зависи конкретно от аудиторията (млади или възрастни, мъже или жени, и много др. характеристики). Важно е изследването на потребителското поведение и преживяване (UX – User Experience), както на десктоп компютри и лаптопи, така и за мобилни устройства. Всички възможности за подобрение се анализират и се изработват.
 • Оптимизацията на превръщането CRO е индивидуална за всеки конкретен уеб сайт и аудитория, но въпреки това има и общи черти.
 • Уеб дизайнът на уеб сайт е пряко свързан с възвръщаемостта на инвестициите ROI. Добрата използваемост на сайт помага на посетителите да поръчат продукт или услуга, което пък увеличава клиентите.
 • Уеб сайт за продажби (вкл. онлайн магазин) е едно, съвсем друго е уеб сайт за услуги. Съвсем нормално, онлайн магазините имат по-висок ROI, просто защото клиентите се бавят по-малко време и поръчват веднага, докато ако клиент се забави повече от ден, то шанса да се загуби нараства.

Не чакайте, свържете се с нас ако имате въпроси или нужда от оптимизация на уеб сайт!

Кратък URL за тази уеб страница: https://gradivnite.com/928bbx