Оптимизация на превръщането (CRO) е по-важна от SEO оптимизация за ROI (възвръщаемост на инвестициите)

Оптимизация на превръщането (CRO оптимизацията) (превръщане от посетител на сайт, в клиент на фирмата) може да е по-важна от SEO оптимизация на сайт за повишаване на ROI (възвръщаемост на инвестициите – Return on investment). Важността на оптимизацията на превръщането CRO зависи от вашия конкретен бизнес, начинът ви да привличате клиенти и какво продавате – продукти или услуги. […]

Интернет маркетинг и платена реклама

Интернет маркетинг и платена реклама е услуга, която представлява инвестиция, за която получавате посетители в сайта си и се стараете да ги превърнете в клиенти. Да направите от посетителите клиенти е най-трудната част от интернет маркетинга и от платените реклами. Екипът ни има опит в различни браншове и ще споделим този опит с вас, за […]