GDPR/ОРЗД за уеб сайтове и онлайн бизнеси – ръководство и практически стъпки/съвети

GDPR/ОРЗД за уеб сайтове и онлайн бизнеси - ръководство и практически стъпки/съвети

Декларация за отказ от отговорност: Настоящите съвети не представляват правен съвет. Ползвайте индивидуална консултация с адвокат от София или България, ако имате някакви съмнения относно GDPR. Какво е GDPR? Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД или понякога срещано ОРЗЛД, на английски език: GDPR – General Data Protection Regulation) е регулация/закон на Европейския съюз […]