Поддръжка уеб сайт. Управление на сайт. Цени

Поддръжка уеб сайт е етап от цялостно интернет представяне на даден бизнес. Етапът включва управление, развитие и популяризиране на изработен/съществуващ сайт, т.е. осигуряване на посещения от целевата аудитория на вече изработен уеб сайт. Цена на поддръжка на сайт зависи от много на брой индивидуални параметри. Всички знаят, че красивите изискани жени, имат нужда от сериозна […]

Изработка уеб сайт! Цена на уеб сайт!

Изработка уеб сайт е етап от процес по изграждане на присъствие в Интернет. В резултат от завършването на този етап, вие имате готов уеб сайт, който работи по желания от вас начин. Ще се съгласите, че ако имате изработен уеб сайт, но никой не го посещава, това е напълно равносилно на това да нямате уеб […]

Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI

Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI (Return on investment) е уеб услуга, която повишава ефективността на вашето представяне в Интернет. За го обясним по-просто – целта е при едни и същи инвестиции, възвръщаемостта да е по-висока! Преди да продължим нататък, трябва да сме напълно ясни – възвръщаемостта на инвестицията ROI се пресмята лесно, но […]

Евтин сайт – цена

Евтин сайт е услуга с евтина цена за изработка на сайт, която предоставяме само при определени обстоятелства на избрани от нас клиенти. Заедно с услугата безплатен сайт, евтин сайт е част от нашата солидарност с обществото и жест на благотворителност за обществена полза. Евтин сайт – предназначение Ако имате кауза или идея, за която вярвате, […]

Безплатен сайт. Цена?

Безплатен сайт е услуга за изработка на уеб сайт с евтина цена или напълно безплатно, която предоставяме само при определени обстоятелства на избрани от нас клиенти. Заедно с услугата евтин сайт, безплатен сайт е част от нашият жест на благотворителност и солидарност с обществото. Ако всеки от нас направи нещо добро, света ще стане едно […]

Изработка мобилна версия на сайт – мобилен уеб сайт

Изработка на мобилна версия на уеб сайт (изработка на мобилен уеб сайт) е уеб услуга, при която се изработва независима мобилна версия на съществуващ уеб сайт, която може да бъде с независим URL за достъп или без свой отделен URL. Напр. често се използва поддомейн от рода на: m.~, при което се добавя програмиран код, […]

Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт

Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт – подобрение на задание на уеб сайт, следене на целия работен процес по изработка на уеб сайт, анализ на разходите за изработка и поддръжка на уеб сайт. Всички тези дейности и услуги могат да бъдат включени под формата на цялостна консултация за вашите уеб сайтове и проекти. Целта […]