Фирмен сайт – цена, изработка и развитие на фирма

Фирмен сайт е уеб сайт услуга за изработка на представителен уеб сайт за фирма и фирми, който изпълнява конкретни заложени цели. В зависимост от тези цели и изискания, цената за изработка на фирмен сайт може да варира в големи граници, започвайки от около минималното 200-300лв. и достигайки няколко десетки хиляди лева. Фирмен уеб сайт е […]

Поддръжка уеб сайт. Управление на сайт. Цени

Поддръжка уеб сайт е етап от цялостно интернет представяне на даден бизнес. Етапът включва управление, развитие и популяризиране на изработен/съществуващ сайт, т.е. осигуряване на посещения от целевата аудитория на вече изработен уеб сайт. Цена на поддръжка на сайт зависи от много на брой индивидуални параметри. Всички знаят, че изисканите мъже и жени, имат нужда от […]

Бизнес уеб сайт – изработка, поддръжка и цена

Бизнес уеб сайт е един от видовете уеб сайтове, при които целта е да се презентира дейността, услугите и продуктите на дадена фирма (компания). Цената за изработка и поддръжка на бизнес сайт варира на цени от 300лв. до няколко десетки хиляди лева, в зависимост от изискванията и заложените цели пред този уеб сайт. Понякога бизнес […]

Изработка на електронен онлайн магазин, интернет магазин. Цена на онлайн магазин.

Изработка на електронен онлайн магазин (интернет магазин) е комплексна уеб услуга, която позволява да бъдат продавани стоки (продукти и артикули), услуги, електронни материали (снимки, софтуер и др.), едновременно стоки и услуги и др. в електронен интернет онлайн магазин, който работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата и 365 (366) дни в годината. Защо […]

Изработка уеб сайт! Цена на уеб сайт!

Изработка уеб сайт е етап от процес по изграждане на бизнес присъствие в Интернет. В резултат от завършването на този етап, вие имате готов уеб сайт, който работи и изглежда по желания от вас начин, и изпълнява вашите цели, вкл. презентиране на вашите фирма и бизнес. Ако имате изработен уеб сайт, но никой не го […]

Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт

Консултация за изработка и поддръжка на уеб сайт – подобрение на задание на уеб сайт, следене на целия работен процес по изработка на уеб сайт, анализ на разходите за изработка и поддръжка на уеб сайт. Всички тези дейности и услуги могат да бъдат включени под формата на цялостна консултация за вашите уеб сайтове и проекти. Целта […]

Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI

Повишаване на възвръщаемостта на инвестициите – ROI (Return on investment) е уеб услуга, която повишава ефективността на вашето представяне в Интернет. За го обясним по-просто – целта е при едни и същи инвестиции, възвръщаемостта да е по-висока! Преди да продължим нататък, трябва да сме напълно ясни – възвръщаемостта на инвестицията ROI се пресмята лесно, но […]

Изработка мобилна версия на сайт – мобилен уеб сайт

Изработка на мобилна версия на уеб сайт (изработка на мобилен уеб сайт) е уеб услуга, при която се изработва независима мобилна версия на съществуващ уеб сайт, която може да бъде с независим URL за достъп или без свой отделен URL. Напр. често се използва поддомейн от рода на: m.~~, при което се добавя програмиран код, […]

Евтин сайт – цена

Евтин сайт е услуга с евтина цена за изработка на сайт, която предоставяме само при определени обстоятелства на избрани от нас клиенти. Заедно с услугата безплатен сайт, евтин сайт е част от нашата солидарност с обществото и жест на благотворителност за обществена полза. Евтин сайт – предназначение Ако имате кауза или идея, за която вярвате, […]

Безплатен сайт. Цена?

Безплатен сайт е услуга за изработка на уеб сайт с евтина цена или напълно безплатно, която предоставяме само при определени обстоятелства на избрани от нас клиенти. Заедно с услугата евтин сайт, безплатен сайт е част от нашият жест на благотворителност и солидарност с обществото. Ако всеки от нас направи нещо добро, света ще стане едно […]